Lidmaatschap

Contributie

KWbN Compleet : € 50,00 per jaar, ( afschrijving 2x p/j € 25,00) inclusief:

  • Digitale ledenpas in Wandel.nl app + digitale nieuwsbrief + min. €1,- korting op wandeltochten + 4x p/j Magazine Wandel.nl.
  • 2x p/j wandelagenda.

KWbN Basis : € 40,00 per jaar ( afschrijving 2x p/j € 20,00) inclusief:

  • Digitale ledenpas in Wandel.nl app + digitale nieuwsbrief + min. €1,- korting op wandeltochten
  •  

KWbN Geregistreerd: Geen lid KWbN, € 28 per jaar ( afschrijving 2x p/j € 14,00)

Betalingen:

Per halfjaar middels een automatische incasso. (wordt geïnd, in januari en juli)
Mocht u vragen hebben betreffende de betaling neemt u even contact op met onze penningmeester: Huub van der Meer (zie vereniging/bestuur)

Bankrekeningnummer NL78 RABO 0133 3749 12 

 

 

Overige:
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari.
Lid worden kan op ieder moment van het jaar.

  • Opzeggingen dienen schriftelijk dan wel via e-mail te geschieden bij de ledenadministratie voor 1 oktober van ieder jaar
  • Opzeggingen voor die datum betekent dat men de jaarlijkse lidmaatschapskosten verschuldigd blijft
  • Opzeggingen na deze datum houdt in dat men ook de lidmaatschapskosten voor het komende jaar verschuldigd is
  • Deze halfjaarlijkse contributie zal rond 1 januari en 1 juli van ieder jaar worden geïnd
  • De betaling van het lidmaatschap vindt uitsluitend plaats d.m.v. een incassomachtiging, welke u hebt ontvangen bij het inschrijfformulier

Het Lidmaatschapscontract met daarbij behorende informatie over de vereniging kunt u hieronder downloaden

Lidmaatschapsformulier 24-01-2024 + toestemmingsverklaring

Privacy policy 11-05-2018